.: Informace      .: Rezervace      .: Mapka      .: Foto      

Pro snadnější orientaci při hledání našeho pensionu ve městě Mikulov vám nabízíme přehlednou a stručnou mapku s orientačním popisem a naváděcí linkou. Stačí si jen vybrat směr příjezdu:

Z BRNA Z RAKOUSKA Z BŘECLAVI
 • Pokud zabloudíte nebo špatně odbočíte, ptejte se místních lidí na ulici Českou
 • orientujte se podle log pensionu umístěných na orientačních tabulích vyvěšeních podél silnic ve městě

Směr přijezdu z Brna, Pohořelic

 • Od Brna jeďte pořád rovně po hlavní silnici.
 • Přijedete ke křižovatce, kde po levé straně uvidíte supermarket BILLA, odbočte vlevo.
 • Jeďte stále po hlavní - projedete křižovatku ve tvaru  S a přijedete ke křižovatce, kde odbočte vpravo.
 • Jeďte rovně a asi po 500 m dojedete ke křižovatce, kde po pravé straně uvidíte velký strom platan, na této křižovatce odbočte vlevo.
 • Po odbočení jeďte stále rovně, když narazíte na rozdělení silnice do tvaru V, jeďte vlevo dolů.
 • Poté, co minete křižovatku s odbočkou vlevo, zaparkujte na pravé straně ještě před další křižovatkou s odbočkou vpravo.
 • Mezi těmito křižovatkami najdete na levé straně ulice pension - všímejte si loga!

Směr příjezdu Rakousko

 • Z celnice jeďte pořád rovně po hlavní silnici.
 • Přijedete ke křižovatce, kde po pravé straně uvidíte supermarket BILLA, odbočte vpravo.
 • Jeďte stále po hlavní - projedete křižovatku ve tvaru  S a přijedete ke křižovatce, kde odbočte vpravo.
 • Jeďte rovně a asi po 500 m dojedete ke křižovatce, kde po pravé straně uvidíte velký strom platan, na této křižovatce odbočte vlevo.
 • Po odbočení jeďte stále rovně, když narazíte na rozdělení silnice do tvaru V, jeďte vlevo dolů.
 • Poté, co minete křižovatku s odbočkou vlevo, zaparkujte na pravé straně ještě před další křižovatkou s odbočkou vpravo.
 • Mezi těmito křižovatkami najdete na levé straně ulice pension - všímejte si loga!

Směr příjezdu Břeclav

 • Odbočte vpravo hned na první křižovatce (má podobu malého S a následuje hned po projetí kaštanové aleje)
 • jeďte stále po hlavní až narazíte na křižovatku, kde odbočíte vpravo ( v čele křižovatky uvidíte velký strom platan).
 • Po odbočení jeďte stále rovně, když narazíte na rozdělení silnice ve tvaru V jeďte vlevo dolů.
 • Poté, co minete křižovatku s odbočkou vlevo, zaparkujte na pravé straně ještě před další křižovatkou s odbočkou vpravo.
 • Mezi těmito křižovatkami najdete na levé straně ulice pension - všímejte si loga!