Socha svateho urbana

Vinaři odjakživa uctívali jako své patrony světce. V českých a moravských krajích byli a jsou uctíváni například svatý Urban, Bartoloměj, Vavřinec, Václav či Vincent.

Svatý Urban

Na Moravě je patronem uctíván papež svatý Urban, který bývá zobrazován s hroznem vína. Legenda nám říká, že se ukryl před pronásledovateli ve vinici a tím si zachránil život. proto se restaurace jmenuje po svatém Urbanovi, který krom toho že byl římským papežem, se stal patronem vinařů, vína a vinohradů. Narodil se ve druhém století a podle jedné z legend obrátil prý Valeriána, ženicha Ceciliina, na křesťanství a pokřtil ho. Zemřel v roce 230. Jeho hrob byl při vykopávkách roku 1854 nalezen na Via Apia v Římě.

Časopis Víno Revue 2/2002

Jen těžko se hledá v českých a moravských vinařských oblastech socha či podobizna světce, který by měl být vinařům ze všech svatých ten nejbližší – sv. Urbana. Nakonec jsme jej objevili dokonce v trojím provedení (lidová plastika. sv. Urbana jako papež a krásná dřevořezba na čele sudu) na místě, které nám doporučili vinaři s širokého okolí Mikulova. Vždyť kde jinde hledat sv. Urbana než u rodiny Urbánků a v jejich mikulovské vinárně U sv. Urbana! Pro ty, které sv. Urban ještě neměl možnost „osvítit“, nabízíme krátké představení. Ono toho totiž ani v církevních knihách není moc více. Sv. Urban bývá jako papež z 3 st. Zobrazován s tiárou na hlavě a jeho atributem bává hrozen, keř vinné révy nebo soudek s vínem. Podle některých odborníků je důvodem ke spojení světce s vínem pouze skutečnost, že jeho svátek 25.5. byl ve středověku prvním  svátkem světce po tzv. ledových mužích, tedy již v teplém období, kdy réva nasazuje na květ. Možná to tak je možná žene. Někdy bývá atributem sv. Urbana-papeže i meč, který připomíná jeho mučednickou smrt. Pokud byste, vážení přátelé, věděli o sv. Urbanovi víc, znali jiný příběh, legendu, nebo snad víte o jeho obraze, soše apod. dejte nám na adresu redakce vědět. Rádi tohoto trochu opomíjeného světce připomeneme ostatním. Vždy bez něj by to přece na vinici ani ve sklepě tak dobře nešlo.

Další patroni vinařů

Patron svatý Jan Evangelista vypil pohár otráveného vína, ale jed na něj neúčinkoval, a proto se 29. prosince, na jeho svátek, světí víno. Svatý Jan Křtitel se stal patronem vinařů zřejmě proto, že se jeho jméno v evangeliu sv. Lukáše uvádí ve spojitosti s vínem. Anděl předpověděl jeho otci Zachariášovi, že jeho syn nikdy nebude víno ani opojnou sikeru.

Protože 24. srpna, na svátek apoštola sv. Bartoloměje, začínalo na většině míst vinobraní, zvolili si jej za svého patrona. Sv. Bartoloměj bývá zobrazován s nožem, který je podobný noži vinařskému.

Svatého Václava uznávali již od dob Karla IV. Byl jediným, který sám révu vinnou pěstoval, sklízel a lisoval. Traduje se tak od roku 1650, kdy se snesla pohroma v podobě krupobití. Lidé začali hledat vhodného ochránce- patrona. Roku 1676 se usnesením litoměřické obce stal svatý Václav nejen patronem, ale i nejvyšším perkmistrem.  Na svátek sv. Vavřince 10. srpna začínají uzrávat hrozny, proto je uctíván vinaři na jižní Moravě.

zdroj informací: http://vinex.cz