Mikulov a okolí

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

Barokní kostel sv. Jana Křtitele, patřící k areálu piaristického gymnázia založeného Františkem z Dietrichsteina v roce 1631, skrývá nádhernou malířskou výzdobu od předního barokního malíře F. A. Maulbertsche z poloviny 18. století. Kostel byl vysvěcen v roce 1679 a od roku 1784 slouží jako farní kostel pro mikulovská předměstí.

Kostel, v místě původního gotického špitálního kostelíka, založil spolu s piaristickou kolejí František z Dietrichsteina v roce 1631. Stavba kostela je doložena o čtyři roky později, zřejmě dle projektu architekta Andrease Erny. Stavba se však protahovala, v roce 1666 mělo prý dokonce dojít ke zboření kostela, takže dostavěn byl až roku 1672 a o sedm let později byl vysvěcen. Drobné stavební úpravy, zejména sochařská výzdoba a dostavba věže, probíhaly až do konce 80. let 17. století. Počátkem následujícího století byla upravena okna v celém kostele a postavena boční pohřební kaple. V letech 1757–1760 prošel interiér kostela zásadními úpravami. V roce 1784 byl kostel určen pro výkon farní správy na mikulovských předměstích.

Nejvzácnějším uměleckým dílem kostela sv. Jana Křtitele je jeho vnitřní výmalba od Franze Antona Maulbertsche, největší osobnosti vídeňské malby 18. století. Výzdoba byla vytvořena v jarních měsících roku 1759. Stěny pokrývají iluzivní architektonické články s rostlinnými motivy. Klenbu pak výjevy ze života sv. Jana Křtitele, počínaje světcovým narozením (u vstupu do kostela) až po Stětí sv. Jana Křtitele (nad kněžištěm). Centrum výmalby představuje střední oválné obrazové pole s freskou Triumfu Nejsvětější Trojice, oslavující činy Kristova předchůdce Jana Křtitele. Ze stejné doby pochází i vnitřní zařízení kostela, hlavní a boční oltáře, pocházející z dílny sochaře Wolfgang Trägera.

Otevírací doba

  • v době bohoslužeb
Pension
Datum od
Datum do
Počet osob
Vaše Emailová adresa
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.