Mikulov a okolí

Letohrádek Portz

Letohrádek Portz

Letohrádek Portz se nachází v areálu Tichého ostrova u Nového rybníku, nedaleko Mikulova v těsné blízkosti původní zemské hranice Moravy a Dolních Rakous. V roce 1629 jej nechal vybudovat kardinál Ditrichštejn. V současné době letohrádek prochází rekonstrukcí.

Zámeček stojí na uměle vybudované terase čtvercového půdorysu se čtyřmi nárožními bastiony, přičemž jihovýchodní bastion se už nacházel na území dolnorakouské obce Drasenhofen[1]. Původní přístup byl po rampě z východní a dvouramenným schodištěm ze severní strany. Uprostřed stojí patrová budova letohrádku. Původní podobu zámečku neznáme. Víme však, že byl přestavován v 18. a 19. století. Z manýristické etapy počátku 17. století zůstalo s jistotou pouze jádro. Jižní a severní balkón spolu s dvouramenným schodištěm vznikl v období baroka.

Celý areál ostrova byl obehnán kamennou zdí, někde prolomenou dnes zazděnými kruhovými okénky. Přístup na ostrov byl z jižní strany po cihlovém mostě, dosud zachovaném, ale v havarijním stavu. Most byl zhruba v polovině délky přerušen a opatřen padacím přemostěním. Na východní straně naproti zámečku se nacházelo hospodářské zázemí. Bylo zde i malé přístaviště s loďkami pro občasné projížďky panstva po rybníce. V roce 1672 sem byly dovezeny benátské gondoly u příležitosti návštěvy císaře Leopolda I. a jeho ženy císařovny Markéty Španělské. K projížďce jim vyhrávali císařští muzikanti z Vídně a zřejmě zde byla provedena i divadelní představení. U vstupu do hospodářských budov je vchod do sklepení. Odtud se malými dvířky dostanete do rozsáhlého systému podzemních chodeb. Některé vedou přímo k zámečku, některé odbočují. Nevíme přesně kam všechny vedou, jelikož se celý areál nachází v bývalém hraničním pásmu a část chodeb byla zasypána. Část z nich mohla zřejmě sloužit k zásobení zámečku při hostinách a oslavách, které se často konaly uvnitř i vně. Starý urbář hovoří i o "roztodivných uměleckých výtvorech". Je možné, že zde byl použit výsuvný systém překvapení, kdy se najednou uprostřed zahrady objeví prostřený stůl nebo socha či ohňostroj. Letohrádek Portz Letohrádek Portz se nachází v areálu Tichého ostrova u Nového rybníku, nedaleko Mikulova v těsné blízkosti původní zemské hranice Moravy a Dolních Rakous. V roce 1629 jej nechal vybudovat kardinál Ditrichštejn. V současné době letohrádek prochází rekonstrukcí. Ditrichštejnové využívali letohrádek jen velmi sporadicky. Většinou při výjimečných událostech nebo návštěvách. Poslední takovou návštěvou byl anglický král Eduard VIII. a jeho partnerka Wallis Simpsonová těsně před druhou světovou válkou. Od roku 1826 byl celý areál součástí Moravy

Teprve koncem 90. let minulého století se objektu ujímá nový soukromý vlastník a postupně přivádí alespoň severní část ostrova k životu. Dnes má již zámeček novou střechu a nejbližší okolí je vyčištěno od náletových dřevin. Jelikož po trase bývalé tzv. signálky dnes prochází hlavní cyklotrasa Praha - Vídeň a Mikulovská vinařská stezka, stává se častou zastávkou projíždějících cykloturistů.

Pension
Datum od
Datum do
Počet osob
Vaše Emailová adresa
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.