Mikulov a okolí

Apolónův chrám

Apolónův chrám

Chrám Apollo se tyčí nad Mlýnským rybníkem nedaleko od obce Lednice. Byl postaven v letech 1817 – 1819 vídeňským architektem Josefem Kornhäuselem, jenž byl nástupcem Josefa Hardtmutha, coby vrchního architekta rodu Liechtensteinů. Náklady na stavbu chrámu činily 39 192 zlatých a vrchním stavitelem byl mistr Poppelack. Chrám je z přední části vyzdoben osmi dórskými sloupy v přední části a dvěma v zadní části kladí. Vrcholek chrámu je tvořen terasou s klasicistickým zábradlím, na kterou se vystupuje po točitém dřevěném schodišti. Zadní část budovy je tvořena bytem, jenž kdysi sloužil jako přístřeší stráže. Ústředním motivem je reliéf s mytologickým výjevem boha Apollóna na slunečním voze, taženém čtyřspřežím. V horní části chrámu jsou umístěny sochy symbolizující čtvero ročních období. Uprostřed oblouku je skupina amoretů s Apollónovou lyrou. Po stranách jsou dvě dvojice soch, znázorňujících múzy.

Pension
Datum od
Datum do
Počet osob
Vaše Emailová adresa
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.